Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-013674-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng thực hợp đồng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đến đề nghị chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải xuất trình chứng minh nhân dân và hợp đồng, qua bộ phân tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, để cán bộ xác định và hướng dẫn nội dung của hợp đồng, văn bản mà công dân đề nghị chứng thực, nội dung của hợp đồng, văn bản không được vi phạm điều cấm của pháp luật và không được trái với đạo đức của xã hội. Các cá nhân đề nghị chứng thực đều phải ký trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã
Bước 2: Cán bộ tư pháp chứng thực hợp đồng cho cá nhân vào sổ và trình Chủ tịch hoặc phó Chủ tịch ký và đóng dấu trả cho công dân, hướng dẫn cho công dân thực hiện các bước tiếp theo (Nếu có)
Hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất (mẫu)
Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất
Giấy Chứng minh nhân dân (các giấy tờ tuỳ thân)
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu số 53/HĐGV Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực 20.000đ/1 trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
25