Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-064541-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bảo hiểm xã hội Cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phó giám đốc phụ trách công tác chính sách
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm xã hội Cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Đơn vị sử dụng lao động
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (thời gian được tính theo ngày làm việc)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người lao động, sau khi nghỉ ốm nộp chứng từ (gồm giấy chứng nhận nghỉ ốm, giấy ra vào viện) cho đơn vị sử dụng lao động
Bước 2: Đơn vị sử dụng lao động tiếp nhận hồ sơ từ người lao động, kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của từng chứng từ, đảm bảo theo quy định thì lập mẫu C66a-HD chi chế độ ốm đau cho người lao động trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ của người lao động
Bước 3: Hàng quý đơn vị sử dụng lao động tập hợp chứng từ phát sinh trong quý để quyết toán với bảo hiểm xã hội Cấp huyện, đồng thời nhận lại chứng từ về lưu trữ tại đơn vị
Sổ bảo hiểm xã hội
Giấy ra vào viện (giấy chứng nhận nghí việc hưởng bảo hiểm xã hội)
Giấy xác nhận của người sử dụng lao động về điều kiện làm việc
Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau (Mẫu C66a-HD)
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết chế độ ốm đau - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-064541-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Bảo hiểm xã hội
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
39