Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-067530-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm xã hội Cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 2 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (thời gian đựoc tính theo ngày làm việc)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy giới thiệu di chuyển lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội của tỉnh Lào Cai
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội di chuyển chế độ nội, ngoại tỉnh nộp hồ sơ (theo mục 7 dưới đây) cho bảo hiểm xã hội Cấp huyện
Bước 2: Bảo hiểm xã hội Cấp huyện nộp cho bảo hiểm xã hội tỉnh và nhận hồ sơ di chuyển từ Bảo hiểm xã hội tỉnh giao lại cho người đề nghị
Giấy chứng nhận hưu trí hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng
Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú mới
Đối với di chuyển nội tỉnh: Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội kèm sổ hộ khẩu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết chế độ hồ sơ di chuyển ngoại tỉnh, nội tỉnh - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-067530-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Bảo hiểm xã hội
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
30