Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-067644-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm xã hội Cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Sổ BHXH, chứng từ thu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cán bộ chuyên quản thu bảo hiểm xã hội tiếp nhận hồ sơ, cung cấp biểu mẫu hướng dẫn người lao động hoàn thiện hồ sơ; Cán bộ chuyên quản thẩm định trình lãnh đạo duyệt và trả kết quả cho người lao động
Bản sao công chứng giấy khai sinh; chứng minh nhân dân 01 bản
Sổ bảo hiểm xã hội (Nếu có)
Bản ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội do cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đi cấp (nếu có)
Chứng từ nộp tiền vào tài khoản của bảo hiểm xã hội
Sổ bảo hiểm xã hội
Giấy đề nghị thay đổi phương thức đóng bảo hiểm xã hội mẫu 02-TN (02 bản)
Chứng từ nộp tiền vào tài khoản của bảo hiểm xã hội
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị thay đổi phương thức đóng bảo hiểm xã hội Mẫu02-TN 02 bản
Tải về
Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội Mẫu 01-TN
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Quản lý thu bảo hiểm xã hội Tự nguyện - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-067644-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Bảo hiểm xã hội
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
15