Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-072399-TT-SĐ01
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tiếp nhận hồ sơ: - Tổ chức xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nộp hồ sơ.
- Bộ phận "một cửa" tiếp nhận hồ sơ (nếu đủ thủ tục), viết giấy hẹn trả kết quả.
Giải quyết hồ sơ: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa và hoàn tất thủ tục trình UBND tỉnh quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định
Trả kết quả cho tổ chức: - Sau khi nhận được Quyết định của UBND tỉnh: gửi đến các ngành có liên quan, vào sổ địa chính, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Phối hợp với các ngành liên quan bàn giao đất ngoài thực địa.
- Trả kết quả (Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) cho tổ chức và thu lệ phí
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu)
Quyết định của Bộ trưởng Bộ quốc phòng, Bộ trưởng Bộ công an về vị trí đóng quân hoặc địa điểm công trình
Văn bản uỷ quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất( nếu có)
Bản sao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh hoặc quyết địng giao đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc giấy tờ xác minh là đất tiếp quản hoặc có tên trong sổ địa chính của xã, phường, thị trấn được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận đã sử dụng ổn định, lâu dài và không có tranh chấp
Quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh (bản sao có công chứng)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp GCNQSD đất (dùng cho tổ chức tronmg nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí địa chính 100.000đ
Phí thẩm định hồ sơ Đối với thành phố là 300.000 đồng/ hồ sơ; đối với các huyện là 250.000 đồng/ hồ sơ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đơn vị vũ trang nhân dân đang sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-072399-TT-SĐ01
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
19