Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-072588-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận "Một cửa"
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ :
- Tổ chức xin đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất nộp hồ sơ.
- Bộ phận "một cửa" tiếp nhận hồ sơ (nếu đủ thủ tục), viết giấy hẹn trả kết quả.
Bước 2: Giải quyết hồ sơ :
- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất phối hợp các ngành liên quan xác minh thực địa, thẩm tra hồ sơ, xem xét tính phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt, trích sao hồ sơ địa chính, gửi số liệu địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính và hoàn tất thủ tục trình UBND tỉnh quyết định cho chuyển mục đích sử dụng đất đồng thời hoàn tất các thủ tục chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.
Bổ sung:
Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất mà người sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1,2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (chưa được cấp GCN) thì ngoài việc thực hiện xác nhận chuyển mục đích theo quy định Văn phòng ĐKQSD đất có trách nhiệm kiểm tra về điều kiện cấp Giấy chứng nhận để trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận theo mục đích mới.
Bước 3: Trả kết quả cho tổ chức :
- Sau khi nhận được Quyết định của UBND tỉnh gửi đến các ngành có liên quan, vào sổ địa chính, sổ theo dõi biến động đất, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Trả kết quả (Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của UBND tỉnh) cho tổ chức và thu lệ phí.
Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 03/ĐK-GCN)
Văn bản thỏa thuận địa điểm hoặc văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản đồng ý cho xây dựng công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa điểm đất đã được xác định
Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc bản sao giấy phép đầu tư (có công chứng) kèm theo hồ sơ dự án đầu tư
Quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh (bản sao có công chứng).
Dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu sô 03/ĐK-GCN)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 500.000 đồng/ Giấy chứng nhận. Trường hợp cấp Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất thì thu 100.000 đồng/Giấy chứng nhận (Không có nhà và tài sản gắn liền với đất)
Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Đối với thành phố là 400.000 đồng/ hồ sơ; đối với các huyện là 200.000 đồng/ hồ sơ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-072588-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
31