Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-072909-TT-SĐ02
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận "Một cửa"
Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định giao đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ :
- Tổ chức xin giao đất nộp hồ sơ.
- Bộ phận "một cửa" tiếp nhận hồ sơ (nếu đủ thủ tục), viết giấy hẹn trả kết quả.
Bước 2: Giải quyết hồ sơ :
- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thẩm định hồ sơ và gửi số liệu địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.
- Sau khi tổ chức thực hiện nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoàn tất thủ tục trình UBND tỉnh quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.
Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất kết hợp với việc chuyển mục đích sử dụng đất thì phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trước khi thực hiện thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.
Bước 3: Trả kết quả cho tổ chức :
- Sau khi nhận được Quyết định của UBND tỉnh: gửi đến các ngành có liên quan, vào sổ địa chính, sổ theo dõi biến động đất, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Phối hợp với các ngành liên quan bàn giao đất ngoài thực địa.
- Trả kết quả (Quyết định giao đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) cho tổ chức và thu lệ phí.
Đơn xin chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất (Mẫu số 10/ĐK).
Văn bản cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh
Hợp đồng thuê đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc bản sao giấy phép đầu tư (có công chứng) kèm theo hồ sơ dự án đầu tư
Quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh (bản sao có công chứng)
Bản kê khai và tự nhận xét về chấp hành pháp luật đất đai của đơn vị xin giao đất, thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất đã được giao, cho thuê trước đó
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất (Mẫu số 10/ĐK)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 500.000 đồng/ GCN. Trường hợp cấp GCn chỉ có quyền sử dụng đất thì thu 100.000 đồng/GCN (Không có nhà và tài sản gắn liền với đất)
Phí thẩm định hồ sơ Thành phố Lào Cai là 400.000 đồng/ hồ sơ; các huyện còn lại 200.000 đồng/ hồ sơ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-072909-TT-SĐ02
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
37