Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-073272-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (đối với trường hợp chỉnh lý giấy chứng nhận khi góp vốn); 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ (đối với trường hợp cấp giấy chứng nhận cho pháp nhân mới khi góp vốn)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tiếp nhận hồ sơ: - Bên đã góp vốn hoặc bên nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất nộp hồ sơ.
- Bộ phận "một cửa" tiếp nhận hồ sơ (nếu đủ thủ tục), viết giấy hẹn trả kết quả.
Giải quyết hồ sơ: - Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện thẩm tra hồ sơ, thực hiện xoá đăng ký góp vốn vào hồ sơ địa chính , chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với trường hợp khi góp vốn chỉ chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).
- Trường hợp trước đây cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho pháp nhân mới thì Văn phòng đăng ký thẩm tra hồ sơ, thực hiện chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc thu hồi giấy chứng nhận đã cấp cho pháp nhân mới và cấp giấy chứng nhận cho bên góp vốn nếu thời hạn thuê đất vẫn còn sau khi chấm dứt góp vốn.
Trả kết quả cho tổ chức: Trả kết quả cho tổ chức
Hợp đồng chấm dứt góp vốn bằng quyền sử dụng đất
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký biến động 20.000đ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xóa góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà trước đây khi góp vốn đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho pháp nhân mới (do có thay đổi thửa đất) - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-073272-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17