Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-073285-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ trước 15 giờ và 02 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ sau 15 giờ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót và Giấy chứng nhận quyuền sử dụng đất kèm theo trang bổ sụng về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tiếp nhận hồ sơ: - Tổ chức thế chấp hoặc bên nhận thế chấp nộp hồ sơ.
- Bộ phận "một cửa" tiếp nhận hồ sơ (nếu đủ thủ tục), viết giấy hẹn trả kết quả.
Giải quyết hồ sơ: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ đính chỉnh nội dung sai sót trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trên sổ địa chính
Chứng nhận vào đơn yêu cầu sửa chữa sai sót
Trả kết quả cho tổ chức: Trả kết quả (Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót trong nội dung đã thế chấp và giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất kèm theo trang bổ sung của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) cho tổ chức và thu lệ phí
Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót (theo mẫu)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót Mẫu số 06/SCSS
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký thế chấp 10.000đ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Sửa chữa sai sót trong nội dung đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hinhg thành trong tương lai - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-073285-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Giao dịch bảo đảm
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27