Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-073366-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ trước 15 giờ và 02 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ sau 15 giờ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký và Giấy chứng nhận quyuền sử dụng đất kèm theo trang bổ sụng về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tiếp nhận hồ sơ: - Tổ chức thế chấp hoặc bên nhận thé chấp nộp hồ sơ.
- Bộ phận "1 cửa" tiếp nhận hồ sơ (nếu đủ thủ tục), viết giấy hẹn trả kết quả.
Giải quyết hồ sơ: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ đăng ký vào sổ địa chính, sổ theo dõi biến động đất đai, chỉnh lý vào đơn yêu cầu đăng ký thay đỏi nội dung đã thế chấp và chứng nhận vào trang bổ sung của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Trả kết quả cho tổ chức: Trả kết quả (Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung đã thế chấp và giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất kèm theo trang bổ sung của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) cho tổ chức và thu lệ phí
Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung đã thế chấp (theo mẫu)
Hợp đồng về việc thay đổi nội dung đã thế chấp có chứng thực của công chứng Nhà nước. Văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về vệc thay đổi tên của một bên hoặc các bên ký kết hợp đồng trong trường hợp có sự thay đổi tên
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Mẫu số 03/ĐKTĐ
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký thay đổi nội dung đã thế chấp 30.000đ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai đã đăng ký - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-073366-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Giao dịch bảo đảm
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19