Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-073394-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ trước 15 giờ và 02 ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ sau 15 giờ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tiếp nhận hồ sơ: - Tổ chức thế chấp hoặc bên nhận thé chấp nộp hồ sơ.
- Bộ phận "1 cửa" tiếp nhận hồ sơ (nếu đủ thủ tục), viết giấy hẹn trả kết quả.
Giải quyết hồ sơ: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thẩm tra hồ sơ đăng ký vào sổ địa chính, sổ theo dõi biến động đất đai, chứng nhận vào đơn yêu cầu đăng ký thế chấp và chứng nhận vào trang bổ sung của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Trả kết quả cho tổ chức: Trả kết quả (Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp và giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất kèm theo trang bổ sung của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) cho tổ chức và thu lệ phí
Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai (theo mẫu)
Hợp đồng thế chấp có chứng thực của công chứng Nhà nước
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Quyết định phê duyệt dự án đầu tư kèm dự án đầu tư hoặc giấy phép xây dựng dối với trường hợp thế chấp bằng tài sản gắn liền với đát hình thành trong tương lai
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký thế chấp 50.000đ
Phí thẩm định hồ sơ Thành phó Lào cai: 400.000 đồng/ hồ sơ; các huyện 200.000 đồng/ hồ sơ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
24