Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-074005-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý tài nguyên Khoáng sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tiếp nhận hồ sơ: - Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại bộ phận "một cửa".
- Bộ phận "một cửa" tiếp nhận hồ sơ (nếu đủ thủ tục), viết giấy hẹn trả kết quả.
Giải quyết hồ sơ: - Chuyển hồ sơ xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản cho phòng Quản lý tài nguyên Khoáng sản thẩm định.
- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tổng hợp ý kiến thẩm định của các phòng, phối hợp phòng Quản lý Tài nguyên Khoáng sản, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất để xác minh thực địa, thống nhất lập biên bản đề xuất giải quyết các thủ tục tiếp theo.
- Nếu đủ điều kiện, thông báo cho chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường và đất đai theo quy định của pháp luật. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cấp phép chế biến khoáng sản.
- Nếu không đủ điều kiện thì trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư và nêu rõ lý do.
Trả kết quả cho tổ chức: - Sau khi nhận được Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, gửi các ngành liên quan.
- Trả kết quả (Giấy phép chế biến khoáng sản và quyết định thuê đất) cho tổ chức và thu lệ phí.
Đơn xin cấp giấy phép chế biến khoáng sản (theo mẫu)
Báo cáo nghiên cứu khả thi chế biến khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt theo quy định
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứng thực của công chứng nhà nước (đối với các tổ chức trong nước) hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng thực của công chứng nhà nước (đối với tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài)
Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
Ngoài ra tổ chức nộp hồ sơ khai thác khoáng sản phải nộp thêm 02 bộ hồ sơ xin thuê đất
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin chế biến khoáng sản Mẫu số 12
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép chế biến khoáng sản 2.000.000đ/ giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép chế biến khoáng sản - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-074005-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
17