Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-080369-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Lữ hành
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý nghiệp vụ du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa nộp hồ sơ xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại Phòng Nghiệp vụ du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bước 2: Khi nhận được hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp hướng dẫn viên du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ, nhập dữ liệu về hướng dẫn viên vào hệ thống theo hướng dẫn tại trang Web quản lý hướng dẫn viên của Tổng cục du lịch.
- Trường hợp đủ điều kiện cấp thẻ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định cấp và gửi báo cáo qua mạng về Tổng cục Du lịch.
- Trường hợp không đủ điều kiện cấp thẻ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do cho người đề nghị cấp biết.
Bước 3: Mỗi hướng dẫn viên được cấp một mã số thẻ. Mã số thẻ hướng dẫn viên có chín số bao gồm số hiệu hướng dẫn viên quốc tế, hoặc hướng dẫn viên nội địa, hai số tiếp theo do Tổng cục Du lịch quản lý và không thay đổi trong trường hợp đổi hoặc cấp lại thẻ
Bước 4: Mẫu thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế quy định tại phụ lục số 16; mẫu thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa quy định tại phụ lục số 17
Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú (hoặc của cơ quan hiện đang công tác), xác nhận không quá 3 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ
Đơn đề nghị cấp/đổi/cấp lại thẻ hướng dẫn viên (theo mẫu) quy định tại Phụ lục 15 – Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng chỉ theo quy định tại điểm a khoản 1 mục III Thông tư số: 89/2008/TT- BVHTTDL (Pho tô công chứng)
Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 3 tháng tính ngày nộp hồ sơ
02 ảnh chân dung 4cm x 6cm, chụp trong thời gian không quá 3 tháng tính từ ngày nộp hồ sơ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề Cấp, đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch. Phụ lục số 15
Tải về
Phiếu thông tin Hướng dẫn viên du lịch
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch 200.000VNĐ/thẻ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-080369-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Lữ hành
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
21