Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-082331-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp
Thời hạn giải quyết: Được giải quyết trong ngày; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải xác minh thì thời hạn xác minh không quá 5 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân có yêu cầu đăng ký khai sinh đến bộ phận một cửa của UBND cấp xã viết tờ khai theo mẫu quy định
Bước 2: Cán bộ Tư pháp cấp xã tiếp nhận, kiểm tra các giấy tờ mà người đi đăng ký khai sinh nộp và xuất trình đồng thời xác định nội dung khai sinh như: việc đặt tên xác định họ và dân tộc . Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ cán bộ Tư pháp ghi vào Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy Khai sinh trình Chủ tịch (Phó chủ tịch) UBND cấp xã ký và cấp cho người đi đăng ký khai sinh một bản chính Giấy Khai sinh. Bản sao Giấy Khai sinh được cấp theo yêu cầu của người đi khai sinh
Bước 3: Trả hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Việc sinh chưa được đăng ký trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh
Nộp:
+ Giấy chứng sinh (theo mẫu quy định của ngành y tế). Trường hợp trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế thì giấy chứng sinh được thay thế bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực.
+ Tờ khai (theo mẫu quy định)
+ Bản photocppy Giấy chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu, Học bạ, bằng tốt nghiệp, lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên (Đối với những trường hợp đăng ký khai sinh quá hạn cho những người đã có giấy tờ cá nhân)
Xuất trình:
+ Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn)
+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đi đăng ký khai sinh để xác định về cá nhân người đó
+ Sổ hộ khẩu, Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc Giấy đăng ký tạm trú có thời hạn để làm căn cứ xác định về thẩm quyền
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký khai sinh
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký khai sinh quá hạn - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-082331-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18