Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-085572-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Y tế
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Y tế cấp huyện
Bước 2: Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phối hợp với Phòng Y tế huyện thẩm định thực tế các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại cơ sở
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Phòng Y tế huyện
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất và kinh doanh
Bản sao hợp lệ đăng ký kinh doanh (nếu có)
Bản thuyết minh về cơ sở vật chất (vẽ sơ đồ mô tả quá trình chế biến)
Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh thực phẩm
Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh thực phẩm
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất và kinh doanh (Phụ lục số)
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (Phụ lục số)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận 50.000 đồng/lần cấp
Lệ phí thẩm định cơ sở 200.000đồng/lần/cơ sở
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-085572-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
22