Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-086118-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân đến đề nghị cấp bản sao từ sổ gốc nộp hồ sơ tại UBND cấp xã thông qua bộ phận “một cửa”
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hố sơ, xác định các nội dung của giấy tờ mà công dân đề nghị bản sao
Bước 3: Cán bộ tư pháp lấy sổ gốc và tra trong sổ gốc nếu có chính xác các nội dung mà công dân đề nghị, thì sao giấy tờ đó đúng theo nội dung trong sổ gốc và trình Chủ tịch UBND cấp xã ký, đóng dấu và trả kết quả cho công dân
Đơn, đề nghị cấp bản sao từ sổ gốc
Giấy chứng minh thư nhân dân (giấy tờ tuỳ thân)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp bản sao 2.000 đồng/bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC đang xem
Cấp bản sao từ sổ gốc - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-086118-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19