Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-086147-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bảo sao giấy đăng ký kết hôn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đến yêu cầu cấp bản sao giấy đăng ký kết hôn từ sổ gốc nộp hồ sơ tại bộ phận “một của” tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hố sơ, xác định các nội dung của giấy tờ mà công dân đề nghị bản sao
Bước 3: Cán bộ tư pháp lấy sổ gốc và tra trong sổ gốc nếu có chính xác các nội dung mà công dân đề nghị, thì sao giấy tờ đó đúng theo nội dung trong sổ gốc và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký, đóng dấu và trả kết quả cho công dân
Giấy chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu thường trú hoặc các giấy tờ có liên quan
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc 2.000đồng/bản
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy bản sao kết hôn từ bản gốc - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-086147-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
36