Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-092839-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận trực tiếp vào đơn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối tượng làm đơn gửi Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Trong thời hạn 7 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị của đối tượng, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, xét thấy đủ tiêu chuẩn thì niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về trích yếu lý lịch của đối tượng, nội dung đề nghị hưởng trợ cấp
Bước 3: Sau 30 ngày kể từ ngày niêm yết danh sách công khai, nếu không có ý kiến thắc mắc, khiếu nại thì Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn thiện hồ sơ của đối tượng theo quy định gửi phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện
Đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi (Mẫu số 1b)
Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (theo mẫu)
Sơ yếu lý lịch của trẻ có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường
Bản sao giấy khai sinh của trẻ
Sơ yếu lý lịch của người nhận nuôi có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường
Chứng minh nhân dân của người nhận nuôi (phô tô công chứng)
02 ảnh của trẻ 4x6
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (Mẫu số 1)
Tải về
Đơn nhận nuôi trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi (Mẫu số 1b)
Tải về

0
25