Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-093582-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động, thương binh và xã hội thành phố, BCHQS TP, CA TP, Hội CCB
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong 30 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Tờ trình
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân và đối tượng về nội dung chế độ, chính sách, đảm bảo thực hiện dân chủ, công khai, chính xác, chặt chẽ theo quyết định số 290/2005/QQĐ-TTg ngày 8/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
Bước 2: Thành lập Hội đồng chính sách để tổ chức xét duyệt theo quy định của thông tư số 191/2005/TTLT/BQP-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện QĐ 290
Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ của đối tượng, tiến hành phõn loại hồ sơ theo từng loại đối tượng theo ba nhóm
+ Bước 1: Xét duyệt cho nhóm đối tượng có giấy tờ gốc.
+ Bước 2: Xét duyệt cho nhóm đối tượng có giấy tờ liên quan.
+ Bước 3: Xét duyệt cho nhóm đối tượng không có giấy tờ gì.
Bước 4: Chỉ đạo cho các thôn tổ chức hội nghị tập thể để xem xét, xác nhận và đề nghị chế độ một lần cho từng nhóm đối tượng. Khi xét duyệt cho nhóm đối tượng sau, thôn mời đại diện đối tượng đã được xét đề nghị hưởng chế độ đợt trước tham dự họp
Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp xã chỉ tổ chức xét duyệt cho đối tượng nhóm sau khi Ủy ban nhân dân cấp huyện đã thông báo kết quả xét hưởng đối tượng nhóm trước của địa phương và mời đại diện đối tượng đã được xét hưởng của nhóm trước dự họp
Bước 6: Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp danh sách do các Trưởng thôn gửi lên, đề nghị ban chỉ huy Hội cán bộ họp xem xét, xác nhận đối tượng
Bước 7: Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức hội nghị Hội đồng chính sách công khai xét duyệt đối với các đối tượng do các thôn gửi lên và ban chỉ huy Hội cán bộ đã cho ý y kiến bằng văn bản (công an, quân sự, Lao động thương binh và xã hội tổng hợp danh sách theo phạm vi được phân công và báo cáo)
Đối với đối tượng không có giấy tờ gốc hoặc không có giấy tờ được coi là giấy tờ gốc, hội đồng chính sách có trách nhiệm thẩm tra, xác minh quá trình công tác, thời gian về địa phương trước khi lập văn bản xác nhận theo mẫu số 7A
Bước 8: Niêm yết danh sách đối tượng đã được xét duyệt (đối tượng hưởng, mức hưởng) tại thôn, Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và công bố trên phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến của nhân dân
Bước 9: Sau 15 ngày nếu không có y kiến thắc mắc nào thì Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp hồ sơ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện
Bản khai cá nhân hoặc thân nhân (theo mẫu). Bản khai của thân nhân phải kèm theo giấy uỷ quyền của các thân nhân khác trong gia đình có xác nhận của chính quyền địa phương
Bản sao một trong các giấy tờ gốc hoặc giấy tờ có liên quan có công chứng Nhà nước hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân phường nơi cư trú
Biên bản xem xét và xác nhận đối tượng của thôn
Biên bản và xác nhận của Hội cán bộ
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai cá nhân (Mẫu số 1A, 2A, 3A)
Tải về
Bản khai thân nhân (Mẫu số 1B, 2B, 3B)
Tải về
Mẫu 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 04, 05, 06, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Hồ sơ chế độ chính sách đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hướng chính sách của đảng và nhà nước - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-093582-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19