Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-094051-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp, Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận trực tiếp vào hồ sơ và đề nghị
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp huyện giải quyết
Bản tóm tắt lý lịch của người chưa thành niên nghiện ma túy
Các biện pháp cai nghiện, giáo dục đã được áp dụng
Kết quả xét nghiệm dương tính chất ma túy có trong cơ thể
Bệnh án (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận và đề nghị đưa người nghiện ma túy vào cai nghiện bắt buộc tai trung tâm - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-094051-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp, Phòng chống tệ nạn xã hội
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
35