Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-094262-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Điện lực
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không xác định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thu hồi giấy phép hoạt động điện lực
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện giấy phép hoạt động điện lực được cấp
Bước 2: Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực của cơ quan có thẩm quyền
(Khi thu hồi giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan có thẩm quyền phải xác định rõ thời hạn đơn vị điện lực được tiếp tục hoạt động để không làm ảnh hưởng đến cung cấp điện, dịch vụ cho khách hàng)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Khi phát hiện tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép có hành vi vi phạm trong các trường hợp
a. Không triển khai hoạt động sau 6 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép hoạt động điện lực;
b. Không đảm bảo duy trì các điều kiện hoạt động điện lực đã đăng ký;
c. Không thực hiện đúng các nội dung ghi trong giấy phép hoạt động điện lực được cấp phép;
d. Cho thuê, cho mượn hoặc tự ý sửa chữa giấy phép hoạt động điện lực.
Biên bản kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đối với tổ chức, cá nhân vi phạm
Quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực của cơ quan có thẩm quyền
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thu hồi giấy phép hoạt động điện lực - Sở Nội vụ
Số hồ sơ:
T-LCA-094262-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Điện lực
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
18