Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-095353-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong phạm vi 06 ngày làm việc doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận Đăng kí kinh doanh và dấu, giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, mã số thuế
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đủ hồ sơ theo quy định tại Bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư
Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh
Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư viết giấy hẹn cho doanh nghiệp
Người đại diện trước pháp luật của Doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh kê khai vào tờ khai đăng ký thuế. Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tờ khai đăng ký thuế sang Cục Thuế tỉnh để đăng ký Mã số thuế cho doanh nghiệp. Trong phạm vi 02 ngày làm việc Cục Thuế tỉnh cấp mã số thuế đồng thời là số đăng kí kinh doanh Sau khi đã có giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh doanh nghiệp nhận giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh và 01 bản sao đăng kí kinh doanh tự lựa chọn cơ sở khắc dấu để làm dấu)
Giấy đề nghị đăng kí kinh doanh
Điều lệ tổ chức hoạt động
Quyết định của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
Quyết định bổ nhiệm Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ
Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định 88/CP
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan tổ chức có thẩm quyền đối với tổ chức khoa học công nghệ hoạt động trong lĩnh vực mà theo quy định phải có chứng chỉ hành nghề
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy biên nhận (Phụ lục V-3)
Tải về
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Mẫu 01
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Đăng ký kinh doanh thành lập tổ chức khoa học công nghệ 20.000 đồng/lần
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự trang trải kinh phí - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-095353-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Đăng ký kinh doanh
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [1]
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
16