Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-095390-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký Kinh doanh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong phạm vi 05 ngày làm việc doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, VPĐD
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đủ hồ sơ theo quy định tại Bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư
Bước 2: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh
Bước 3: Khi tiếp nhận hồ sơ, Bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư viết giấy hẹn cho DN
Giấy đề nghị ĐKKD
Bản sao giấy chứng nhận ĐKKD của tổ chức khoa học công nghệ
Bản sao điều lệ tổ chức hoạt động
Quyết định của tổ chức khoa học và công nghệ về việc lập chi nhánh, VPĐD
Bản sao hợp lệ Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh, VPĐD
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu CN (đối với CN hoạt động trong lĩnh vực mà theo quy định phải có chứng chỉ hành nghề)
Thông báo lập địa điểm kinh doanh
Quyết định của tổ chức khoa học và công nghệ về việc lập địa điểm kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (Mẫu 02); Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (Mẫu 03 )
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Đăng ký kinh doanh thành lập CN, VPĐD, địa điểm kinh doan của tổ chức khoa học công nghệ mức lệ phí 20.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh của tổ chức khoa học công lập tự trang trải kinh phí - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-095390-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Đăng ký kinh doanh
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19