Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-097535-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở giao thông vận tải Lào Cai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Vận tải – Phương tiện - Người lái
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép,Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận “một cửa”
Bước 2: Chuyển hồ sơ phòng Quản lý Vận tải – Phương tiện - Người lái
Bước 3: Phòng Quản lý Vận tải – Phương tiện - Người lái thẩm định, trình Giám đốc Sở ký duyệt
Bước 4: Chuyển kết quả cho bộ phận “một cửa”
Bước 5: Bộ phận “một cửa” trả kết quả cho tổ chức, công dân
Đối với cảng, bến hàng hoá; cảng, bến hành khách:
a) Khi Quyết định công bố cảng thủy nội địa hoặc Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa hết hạn thì chủ cảng, bến có đơn đề nghị công bố lại hoặc cấp phép lại gửi cơ quan có thẩm quyền đã công bố cảng hoặc cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa. Trường hợp các chỉ tiêu quy định trong Quyết định công bố cảng hoặc Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa không thay đổi thì Đơn đề nghị công bố, cấp phép lại ghi rõ tình trạng cảng, bến không thay đổi so với hồ sơ đã gửi lần trước.
Trường hợp các chỉ tiêu nói trên có thay đổi thì Đơn đề nghị công bố, cấp phép lại ghi rõ những thay đổi so với hồ sơ đã nộp lần trước, kèm theo các giấy tờ về những thay đổi này (nếu có).
b) Trường hợp đầu tư xây dựng bổ sung để nâng cao khả năng thông qua hoặc tiếp nhận được loại phương tiện lớn hơn, chủ cảng, bến phải thực hiện theo trình tự thủ tục quy định (như thủ tục cấp lần đầu) đối với phần xây dựng bổ sung.
c) Trường hợp phân chia, sáp nhập cảng, bến, chủ cảng, bến có đơn gửi Cơ quan có thẩm quyền đề nghị công bố lại cảng thuỷ nội địa hoặc cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa kèm theo những giấy tờ sau :
* Đối với cảng hàng hoá hoặc cảng hành khách:
- Quyết định hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép phân chia, sáp nhập cảng, bến thuỷ nội địa;
- Đơn đề nghị công bố cảng thuỷ nội địa (theo mẫu);
- Bản sao Quyết định đầu tư xây dựng cảng của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư;
- Biên bản nghiệm thu đưa công trình cảng vào sử dụng kèm theo bản vẽ hoàn công mặt bằng, mặt cắt ngang công trình cầu cảng và bình đồ vùng nước cảng;
- Bản sao giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất;
- Văn bản của đơn vị quản lý đường thuỷ nội địa xác nhận việc hoàn thành lắp đặt báo hiệu đường thuỷ nội địa và hoàn thành việc thanh thải vật chướng ngại hình thành trong quá trình xây dựng cảng (nếu có).
- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện và Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện của phao nổi (nếu sử dụng phao nổi);
- Các giấy tờ liên quan đến điều kiện xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm theo quy định của pháp luật (nếu cảng chuyên xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm).
* Đối với bến hàng hoá hoặc bến hành khách:
- Quyết định hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép phân chia, sáp nhập cảng, bến thuỷ nội địa;
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa (theo mẫu);
- Bản sao giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất;
- Sơ đồ vùng nước bến và luồng vào bến (nếu có) có xác nhận của đơn vị quản lý đường thuỷ nội địa về việc hoàn thành lắp đặt báo hiệu đường thuỷ nội địa;
- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện và Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đối với phao nổi (nếu sử dụng phao nổi);
- Các giấy tờ liên quan đến điều kiện xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm theo quy định của pháp luật (nếu chuyên xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm).
- Đối với những bến có vùng nước liền kề nhau (gọi là cụm bến), các tổ chức, cá nhân xin mở bến có thể thoả thuận bằng văn bản cử đại diện làm thủ tục đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa cho cụm bến đó theo trình tự, thủ tục quy định, trên cơ sở một đơn xin cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa, một sơ đồ vùng nước và một hệ thống báo hiệu xác định vùng nước chung cho cả cụm bến.
d) Trường hợp chuyển quyền sở hữu, chủ cảng, bến có đơn gửi Cơ quan có thẩm quyền đề nghị công bố lại hoặc cấp phép lại kèm theo các văn bản hợp pháp về chuyển nhượng tài sản theo quy định của pháp luật
Đối với Bến khách ngang sông:
Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông được thực hiện theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d nêu trên và do chủ khai thác bến thực hiện. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông phải có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã kèm theo các giấy tờ tương ứng với từng trường hợp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông
Tải về
Đơn đề nghị công bố cảng thủy nội địa
Tải về
Mẫu số 3 Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép hoạt động cảng, bến thuỷ nội địa 40.000đ/giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công bố lại cảng thủy nội địa, cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-097535-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
31