Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-099618-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày, trường hợp cần kéo dài thêm không qua 03 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao chứng thực chữ ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân đến chứng thực chữ ký thông qua bộ phận tư pháp - hộ tịch tại bộ phận “ một cửa” Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Người yêu cầu chứng thực phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực
Bước 3: Người thực hiện chứng thực phải ghi rõ ngày, tháng, năm chứng thực địa điểm chứng thực, Số chứng thực và giấy tờ tuỳ thân của người yêu cầu chứng thực, ngày cấp, nơi cấp, chữ ký trong giấy tờ, văn bản của người yêu cầu chứng thực, chữ ký của người yêu cầu chứng thực là đúng, sau đó ký và ghi rõ họ tên đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền chứng thực và giao cho đương sự 01 bản lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã 01 bản
Giấy tờ văn bản của công dân đến chứng thực và chứng minh nhân dân của người yêu cầu cần chứng thực
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực 10.000đồng/01 trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng thực chữ ký - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-099618-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
33