Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-099622-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Các bản sao
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức đến chứng thực bản sao từ bản chính thông qua bộ phận tư pháp tại bộ phận “một cửa” Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Công dân yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính phải xuất trình: Văn bản chứng thực bản sao từ bản chính phải là bản chính
Bước 3: Người thực hiện chứng thực phải kiểm tra tính hợp pháp của bản chính , nếu phát hiện bản chính có dấu hiệu giả mạo thì đề nghị người yêu cầu chứng minh; nếu không chứng minh được thì từ chối chứng thực
Bước 4: Người thực hiện chứng thực đối chiếu bản sao với bản chính, nếu bản sao đúng với bản chính thì chứng thực
Giấy tờ văn bản của cá nhân, tổ chức đến chứng thực (các bản sao + bản chính)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 2.000đ/01 trang, từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu không qua 1.000đ/trang, tối đa thu không quá 100.000đ/bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [261]
Thẩm định dự án đầu tư - Lào Cai
Đăng ký doanh nghiệp tư nhân - Lào Cai
Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Lào Cai
Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần - Lào Cai
Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh - Lào Cai
Đăng ký thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự trang trải kinh phí - Lào Cai
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh của tổ chức khoa học công lập tự trang trải kinh phí - Lào Cai
Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Lào Cai
Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử - Lào Cai
Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Lào Cai
Cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh với trường hợp chia công ty trách nhiệm hữu hạn thành một số công ty cùng loại - Lào Cai
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh - Lào Cai
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Lào Cai
Thẩm định điều chỉnh kế hoạch đấu thầu - Lào Cai
Thẩm định kế hoạch đấu thầu - Lào Cai
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Công ty quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam - Lào Cai
Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế, bao gồm: vắc xin, sinh phẩm y tế; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (do các cơ quan của Bộ y tế cấp giấy tiếp nhận) - Lào Cai
Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng zôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động khác đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế, gồm : Vắc xin, sinh phẩm y tế; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng và y tế, thực phẩm, phụ gia thực phẩm (do các cơ quan của Bộ Y tế cấp giấy tiếp nhận) - Lào Cai
Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng biển, pa nô đối với hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế, bao gồm: dịch vụ khán bệnh, chữa bệnh, trang thiết bị y tế mỹ phẩm; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (do Sở y tế cấp giếy tiếp nhận) - Lào Cai
Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng zôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động khác đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực Y tế, bao gồm : dịch khám bệnh, chữa bệnh; trang thiết bị y tế, mỹ thuật; thực phẩm, phụ gia thực phẩm (do Sở y tế cấp Giấy tiếp nhận) - Lào Cai
Giấy phép công diễn chương trình ca múa nhạc (đối với các đơn vị nghệ thuật thành lập và hoạt động theo Nghị định 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ; đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp) - Lào Cai
Giấy phép tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật đối với các hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật không nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ trong trường hợp có sự tham gia của đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài, diễn viên nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam đã được Cục nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép vào Việt Nam biểu diễn (Đối với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, văn hóa, xã hội; chủ địa điểm: khách sạn, nhà hàng, nhà) - Lào Cai
Giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật (tiếp nhận hồ sơ và cho phép người nước ngoài đang sinh sống tại địa phương biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn) - Lào Cai
Giấy chứng chỉ hành nghề đối với chủ cửa hàng mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia - Lào Cai
Đổi thẻ Hướng dẫn viên du lịch quốc tế - Lào Cai
Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa - Lào Cai
Đổi thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa - Lào Cai
Thu hồi và Cấp mới sau khi bị thu hồi thẻ Hướng dẫn viên du lịch quốc tế - Lào Cai
Thu hồi và Cấp mới sau khi bị thu hồi thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa - Lào Cai
Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch địa phương - Lào Cai
Đổi thẻ Hướng dẫn viên du lịch địa phương - Lào Cai
Thẩm đinh/Xếp hạng lần đầu đối với khách sạn hạng 1 sao, 2 sao - Lào Cai
Thẩm đinh lại/Xếp hạng lại đối với khách sạn hạng 1 sao, 2 sao - Lào Cai
Nâng hạng cơ sở lưu trú du lịch cho khách sạn 1 lên 2 sao - Lào Cai
Thẩm đinh/Xếp hạng lần đầu cơ sở lưu trú du lịch đối với hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác - Lào Cai
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam - Lào Cai
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp: Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác; Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác; Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài - Lào Cai
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ - Lào Cai
Đăng ký đổi tên cơ quan Quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp tổ chức khoa học và công nghệ - Lào Cai
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) - Lào Cai
Thủ tục Cấp giấy phép sử dụng máy X- quang trong y tế - Lào Cai
Thủ tục cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế - Lào Cai
Thủ tục Gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế - Lào Cai
Thủ tục cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế - Lào Cai
Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế - Lào Cai
Thủ tục cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn - Lào Cai
Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của người khác - Lào Cai
Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở và công trình xây dựng cho các tổ chức đang sử dụng đất - Lào Cai
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đơn vị vũ trang nhân dân đang sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh - Lào Cai
Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng - Lào Cai
Cấp giấy phép khai thác khoáng sản - Lào Cai
Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản - Lào Cai
Cấp giấy phép tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản - Lào Cai
Cấp giấy phép chế biến khoáng sản - Lào Cai
Tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản - Lào Cai
Chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản - Lào Cai
Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản - Lào Cai
Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản - Lào Cai
Cấp giấy phép tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản - Lào Cai
Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải, chất thải nguy hại - Lào Cai
Cấp phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại - Lào Cai
Cấp phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại - Lào Cai
Cấp phép đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu - Lào Cai
Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất - Lào Cai
Xác nhận đơn đề nghị cai nghiện tự nguyện của người nghiện ma túy vào cai nghiện tại các trung tâm - Lào Cai
Xác nhận đơn đề nghị di chuyển và tiếp nhận hồ sơ người có công với cách mạng - Lào Cai
Xác nhận đơn xin giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995- Lào Cai
Hồ sơ chế độ chính sách đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hướng chính sách của đảng và nhà nước - Lào Cai
Xác nhận đơn đề nghị hướng chế độ trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng (Trợ cấp hàng tháng hoặc một lần) - Lào Cai
Xác nhận đơn xin giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị bắt tù đày - Lào Cai
Xác nhận đơn xin giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc - Lào Cai
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở - Lào Cai
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm - Lào Cai
Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu - Lào Cai
Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá - Lào Cai
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá do bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác - Lào Cai
Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh - Lào Cai
Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh - Lào Cai
Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc - Lào Cai
Giải quyết chế độ mai táng phí đối với người có công từ trần - Lào Cai
Giải quyết chế độ đối với người có công với cách mạng - Lào Cai
Giải quyết chế độ trợ cấp đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động - Lào Cai
Giải quyết chính sách trợ cấp 1 lần theo chế độ B-C-K - Lào Cai
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn - Lào Cai
Cấp giấy phép cải tạo sửa chữa, mở rộng nhà ở hiện có - Lào Cai
Cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông - Lào Cai
Thẩm định thiết kế cải tạo xe cơ giới - Lào Cai
Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo - Lào Cai
Cấp Giấy phép lái xe cho người trúng tuyển kỳ sát hạch - Lào Cai
Cấp mới bằng, chứng chỉ chuyên môn - Lào Cai
Chuyển đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng - Lào Cai
Cấp Mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản - Lào Cai
Đăng ký du học tự túc - Lào Cai
Xin học lại - Lào Cai
Đăng ký dự thi Đại học, Cao đẳng - Lào Cai
Chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường Trung học cơ sở và trung học phổ thông - Lào Cai
Tiếp nhận học sinh người nước ngoài - Lào Cai
Chuyển vùng đi ngoài tỉnh, ngoài nghành- Lào Cai
Tuyển dụng viên chức nghạch giáo viên - Lào Cai
Đăng ký các máy thiết bị, hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp - Lào Cai
Xác nhận máy móc, thiết bị đồng bộ nhập khẩu - Lào Cai
Cấp giấy phép sản xuất, chế biến rượu - Lào Cai
Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực - Lào Cai
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng - Lào Cai
Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối, bán lẻ điện tại nông thôn - Lào Cai
Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện - Lào Cai
Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực - Lào Cai
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng cho cửa hàng bán LPG chai - Lào Cai
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu - Lào Cai
Cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp - Lào Cai
Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn, đại lý bán buôn rượu - Lào Cai
Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá - Lào Cai
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá - Lào Cai
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đơn vị vũ trang nhân dân đang sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh - Lào Cai
Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của tổ chức, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai - Lào Cai
Đăng ký xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai - Lào Cai
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký - Lào Cai
Đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường - Lào Cai
Cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế - Lào Cai
Cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn - Lào Cai
Cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Lào Cai
Quản lý thu bảo hiểm xã hội Tự nguyện - Lào Cai
Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo - Lào Cai
Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa - Lào Cai
Cho phép quy định về đưa đón khách bộ hành Lào Cai – Hà Khẩu trong ngày - Lào Cai
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện - Lào Cai
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân - Lào Cai
Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Công an cấp tỉnh - Lào Cai
Tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản - Lào Cai
Trường hợp công ty cổ phần chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên - Lào Cai
Đăng kí kinh doanh đối với trường hợp sát nhập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn thành một công ty trách nhiệm hữu hạn khác - Lào Cai
Công chứng văn bản thuận phân chia tài sản của vợ chồng sau khi ly hôn - Lào Cai
Xin chủ trương đầu tư vào các Khu, Cụm công nghiệp - Lào Cai
Đăng ký các máy thiết bị, hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp - Lào Cai
Xác nhận máy móc, thiết bị đồng bộ nhập khẩu - Lào Cai
Cấp giấy phép sản xuất, chế biến rượu - Lào Cai
Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối, bán lẻ điện tại nông thôn - Lào Cai
Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện - Lào Cai
Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực - Lào Cai
Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực - Lào Cai
Đăng ký giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - Lào Cai
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng - Lào Cai
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất có điều kiện trong ngành công nghiệp - Lào Cai
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất có điều kiện trong ngành công nghiệp - Lào Cai
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất có điều kiện trong ngành công nghiệp - Lào Cai
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất có điều kiện trong ngành công nghiệp - Lào Cai
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất có điều kiện trong ngành công nghiệp - Lào Cai
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp - Lào Cai
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp - Lào Cai
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm -Lào Cai
Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm -Lào Cai
Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn, đại lý bán buôn rượu - Lào Cai
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn, đại lý bán buôn rượu - Lào Cai
Đăng ký sửa đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ giám định thương mại - Lào Cai
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu - Lào Cai
Cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp - Lào Cai
Cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp - Lào Cai
Cấp bổ sung giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp - Lào Cai
Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá - Lào Cai
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá - Lào Cai
Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá - Lào Cai
Cấp phiếu lý lịch tư pháp - Lào Cai
Cấp phiếu lý lịch tư pháp trường hợp ủy quyền - Lào Cai
Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (trường hợp xin đích danh) - Lào Cai
Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (trường hợp xin không đích danh) - Lào Cai
Cấp lại bản chính Giấy khai sinh - Lào Cai
Đăng ký lại việc sinh có yếu tố nước ngoài - Lào Cai
Cấp lại bản chính giấy khai sinh cho các trường hợp đã đăng ký khai sinh tại Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc từ thời kỳ pháp thuộc, chính quyền Nguỵ Sài Gòn, hiện chỉ có 01 sổ đăng ký khai sinh lưu tại Sở Tư pháp - Lào Cai
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài - Lào Cai
Việc công nhận kết hôn; nhận cha, mẹ, con đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài - Lào Cai
Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài - Lào Cai
Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài (ghi chú ly hôn) - Lào Cai
Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Lào Cai
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài - Lào Cai
Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (Công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài các việc: khai sinh; kết hôn; nhận cha, mẹ, con; nuôi con nuôi khi về nước thường trú phải làm thủ tục ghi vào sổ hộ tịch) - Lào Cai
Nhập quốc tịch Việt Nam - Lào Cai
Thôi quốc tịch Việt Nam - Lào Cai
Trở lại quốc tịch Việt Nam - Lào Cai
Cấp Thẻ tư vấn viên pháp luật - Lào Cai
Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật - Lào Cai
Đăng ký hoạt động Trung tâm Trọng tài thương mại - Lào Cai
Đăng ký hoạt động của chi nhánh Trung tâm Trọng tài thương mại - Lào Cai
Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài - Lào Cai
Chấm dứt hoạt động Chi nhánh của Trung tâm Trọng tài - Lào Cai
Thay đổi nội dung đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân - Lào Cai
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư - Lào Cai
Thẩm định hồ sơ phê duyệt Điều lệ Đoàn luật sư - Lào Cai
Thẩm định hồ sơ thành lập Đoàn luật sư - Lào Cai
Đăng ký hoạt động Văn phòng luật sư - Lào Cai
Đăng ký hoạt động của công ty luật Trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Lào Cai
Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân - Lào Cai
Đăng ký hoạt động của công ty luật hợp danh và công ty luật TNHH hai thành viên trở lên - Lào Cai
Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài - Lào Cai
Đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư - Lào Cai
Cấp Giấy đăng ký hoạt động do chuyển đổi chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài thành công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài tại Việt Nam - Lào Cai
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác - Lào Cai
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài - Lào Cai
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật nước ngoài - Lào Cai
Tiếp nhận hồ sơ bổ nhiệm công chứng viên (trường hợp không được miễn đào tạo nghề công chứng, miễn tập sự) - Lào Cai
Đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng (do một công chứng viên thành lập) - Lào Cai
Đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng (do hai công chứng viên trở lên thành lập) - Lào Cai
Thành lập Văn phòng công chứng (Văn phòng do 1 công chứng viên thành lập) - Lào Cai
Thành lập Văn phòng công chứng (Văn phòng do 2 công chứng viên trở lên thành lập) - Lào Cai
Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp thẻ công chứng viên - Lào Cai
Bán đấu giá tài sản - Lào Cai
Công chứng văn bản từ chối nhận di sản thừa kế - Lào Cai
Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế - Lào Cai
Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất - Lào Cai
Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân - Lào Cai
Công chứng hợp đồng tặng cho Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Lào Cai
Công chứng hợp đồng tặng cho Quyền sử dụng đất - Lào Cai
Công chứng hợp đồng góp vốn bằng Quyền sử dụng đất - Lào Cai
Công chứng hợp đồng góp vốn bằng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Lào Cai
Công chứng hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Lào Cai
Công chứng hợp đồng ủy quyền Quyền sử dụng đất - Lào Cai
Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Lào Cai
Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Lào Cai
Công chứng việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch - Lào Cai
Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch - Lào Cai
Công chứng hợp đồng thuê nhà - Lào Cai
Công chứng hợp đồng đổi nhà - Lào Cai
Công chứng di chúc - Lào Cai
Công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế - Lào Cai
Cấp bản sao văn bản công chứng - Lào Cai
Công chứng hợp đồng bảo lãnh quyền sử dụng đất - Lào Cai
Công chứng hợp đồng bảo lãnh quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Lào Cai
Công nhận và cấp thẻ Cộng tác viên Trợ giúp pháp lý - Lào Cai
Đăng ký kết hôn đối với các dân tộc thiểu số - Lào Cai
Đăng ký việc nhận nuôi con nuôi - Lào Cai
Người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới của nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới của Việt Nam làm con nuôi - Lào Cai
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi - Lào Cai
Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Lào Cai
Chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất - Lào Cai
Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất - Lào Cai
Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ của người khác (Chứng thực hợp đồng bảo lãnh) - Lào Cai
Chứng thực hợp đồng thế chấp nhà ở (ở nông thôn) - Lào Cai
Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân - Lào Cai
Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Lào Cai
Chứng thực Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Lào Cai
Chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở nông thôn - Lào Cai
Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Lào Cai
Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất - Lào Cai
Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền đất - Lào Cai
Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất - Lào Cai
Chứng thực hợp đồng thuê nhà ở (ở nông thôn) - Lào Cai
Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Lào Cai
Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất - Lào Cai
Chứng thực hợp đồng ủy quyền - Lào Cai
Chứng thực di chúc - Lào Cai
Chứng thực văn bản nhận tài sản thừa kế - Lào Cai
Chứng thực văn bản phân chia tài sản thừa kế - Lào Cai
Chứng thực văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế - Lào Cai
Cấp bản sao từ số gốc - Lào Cai
Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh - Lào Cai
Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá - Lào Cai
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thuỷ sản - Lào Cai
Bán đấu giá tài sản theo hợp đồng của tổ chức, cá nhân - Lào Cai
Đăng ký lại việc tử - Lào Cai
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam - Lào Cai
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam) - Lào Cai
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) - Lào Cai
TTHC đang xem
Chứng thực bản sao từ bản chính - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-099622-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
39