Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-101188-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư gửi Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu) và hồ sơ dự án đến Sở Kế hoạch và Đầu tư (Nộp tại bộ phận một cửa)
Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm nghiên cứu, lấy ý kiến các ngành liên quan để báo cáo UBND tỉnh tổ chức lấy ý kiến của Bộ quản lý ngành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các cơ quan khác có liên quan để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án
Bước 3: Kết quả: Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chỉ áp dụng đối với các nhà đầu tư (cá nhân, tổ chức) trong nước
Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu ban hành tại Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH)
Chứng chỉ quy hoạch để lập dự án đầu tư
Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức; bảo sao chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư trong nước
Báo cáo năng lực của nhà đầu tư: Các tài liệu về tư cách pháp lý; đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký doanh nghiệp; sơ đồ tổ chức bộ máy; nhân sự chủ chốt; về năng lực kinh nghiệm thực hiện dự án; năng lực tài chính, trong đó cần kê khai báo cáo quyết toán/ kiểm toán của doanh nghiệp trong vòng 3 năm gần nhất (các doanh nghiệp mới thành lập chỉ cần kê khai năng lực tài chính, báo cáo quyết toán/ kiểm toán của doanh nghiệp trong 1 hoặc 2 năm tuỳ theo thời gian hoạt động của doanh nghiệp). Chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm về sự chính xác các thông tin khai báo trên
Phương án sơ bộ về dự án đầu tư
Các tài liệu giải trình về khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng theo quy định của pháp luật có liên quan
Số bộ hồ sơ: 10 bộ hồ sơ (trong đó có 01 bộ gốc)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp / hoặc chi nhánh đính kèm)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xin chủ trương đầu tư (Dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương) - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-101188-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20