Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-102144-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Công thương, Xuất nhập khẩu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận "Một cửa" sở Công Thương
Bước 2: Bộ phận “một cửa” chuyển hồ sơ đến phòng kỹ thuật, an toàn – môi trường hoặc phòng quản lý điện năng tùy theo nội nội dung và chủng loại thiết bị
Bước 3: Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ, làm văn bản xác nhận trình ban giám đốc phê duyệt, chuyển trả kết quả cho bộ phận “một cửa”
Bước 4: Bộ phận "Một cửa" nhận kết quả, chuyển trả cho Tổ chức/cá nhân đúng thời hạn
Văn bản đề nghị xác nhận máy chính, dây chuyền thiết bị đồng bộ nhập khẩu (hoặc nhập khẩu bổ xung) tạo tài sản cố định (có danh mục kèm theo)
Bản sao hợp lệ giấy đăng ký kinh doanh
Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đầu tư
Thông báo thẩm định thiết kế cơ sở
Dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trong đó yêu cầu phải có quy trình công nghệ và thuyết minh hoạt động của dây chuyền sản xuất, ghi rõ tên máy móc, thiết bị
Hợp đồng mua bán (nhập khẩu trực tiếp hoặc ủy thác), bảng kê chi tiết lô hàng nhập khẩu (ghi rõ tên các loại máy móc thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng). Nếu là nước ngoài phải có bản dịch ra tiếng Việt Nam (do cơ quan có chức năng dịch)
Nếu máy đã qua sử dụng phải có văn bản giám định chất lượng của cơ quan có thẩm quyền
Nếu nhập khẩu thiết bị bổ xung cho dây chuyền thiết bị đang vận hành thì phải có bộ hồ sơ chứng minh máy chính đã được nhập khẩu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận máy móc, thiết bị đồng bộ nhập khẩu - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-102144-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Công thương, Xuất nhập khẩu
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
20