Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-102277-TT-SĐ01
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận một cửa sở Công Thương
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận "Một cửa" sở Công Thương
Bước 2: Bộ phận “một cửa” chuyển hồ sơ đến phòng kỹ thuật, an toàn – môi trường
Bước 3: Phòng kỹ thuật, an toàn – môi trường xử lý hồ sơ, làm công văn đề nghị UBND tỉnh cấp phép, chuyển công văn và hồ sơ cho bộ phận “một cửa”
Bước 4: Bộ phận “một cửa” chuyển công văn và hồ sơ lên UBND tỉnh, UBND ra quyết định dựa trên công văn đề nghị của phòng kỹ thuật, an toàn – môi trường sở Công Thương
Bước 5: Bộ phận "Một cửa" nhận kết quả, chuyển trả cho Tổ chức/cá nhân đúng thời hạn và hướng dẫn nộp phí, lệ phí theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Là tổ chức được thành lập theo quy định pháp luật, có đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động những ngành nghề, lĩnh vực cần sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
- Có hoạt động khoáng sản, dầu khí hoặc công trình xây dựng, công trình nghiên cứu, thử nghiệm cần sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Địa điểm sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phải đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với các công trình, đối tượng cần bảo vệ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành và quy định liên quan
- Có kho chứa, công nghệ, thiết bị, phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thoả mãn các yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành và các quy định; trường hợp không có kho, phương tiện vận chuyển, phải có hợp đồng thuê bằng văn bản với các tổ chức được phép bảo quản, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp
- Lãnh đạo quản lý, chỉ huy nổ mìn, thợ mìn, người phục vụ liên quan đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu về an ninh, trật tự; có trình độ chuyên môn tương xứng với vị trí, chức trách đảm nhiệm, được huấn luyện về kỹ thuật an toàn, phòng cháy, chữa cháy, ứng phó sự cố trong các hoạt động liên quan đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
- Yêu cầu nộp hồ sơ trước 01 (một) tháng trước khi giấy phép hết hiệu lực
Đối với các đơn vị đề nghị cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp nhưng không thay đổi về đăng ký kinh doanh, địa điểm, quy mô hoặc điều kiện hoạt động. Hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do Thủ trưởng đơn vị ký (Phụ lục 2 theo Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND)
- Báo cáo hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong thời hạn hiệu lực của Giấy phép đã cấp lần trước
- Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đã được cấp trước đó
Đối với các đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp có thay đổi về đăng ký kinh doanh, địa điểm, quy mô hoặc điều kiện hoạt động, hồ sơ, trình tự như cấp giáy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Đơn vị có Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp bị hư hỏng hoặc bị mất, phải làm đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (Phụ lục 3 theo Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND) gửi Sở Công Thương. Sau 03 (ba) lần thông báo trong thời hạn 01 (một) tuần trên trang tin điện tử (Website) của Sở Công Thương mà không nhận được thông tin về việc có thể tìm lại được Giấy phép đã mất thì Sở Công Thương sẽ tham mưu trình UBND tỉnh cấp lại Giấy phép; nội dung, thời hạn có hiệu lực của Giấy phép cấp lại phù hợp với thời hạn còn hiệu lực của Giấy phép đã mất
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 500.000 đồng/ 1 giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-102277-TT-SĐ01
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
21