Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-102287-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Tỉnh Lào Cai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận "Một cửa" sở Công Thương
Bước 2: Bộ phận “một cửa” chuyển hồ sơ đến phòng kỹ thuật, an toàn – môi trường
Bước 3: Phòng kỹ thuật, an toàn – môi trường xử lý hồ sơ, làm công văn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép, chuyển công văn và hồ sơ cho bộ phận “một cửa”
Bước 4: Bộ phận “một cửa” chuyển công văn và hồ sơ lên Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân ra quyết định dựa trên công văn đề nghị của phòng kỹ thuật, an toàn – môi trường sở Công Thương
Bước 5: Bộ phận "Một cửa" nhận kết quả, chuyển trả cho Tổ chức/cá nhân đúng thời hạn và hướng dẫn nộp phí, lệ phí theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Là tổ chức được thành lập theo quy định pháp luật, có đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động những ngành nghề, lĩnh vực cần sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
- Có hoạt động khoáng sản, dầu khí hoặc công trình xây dựng, công trình nghiên cứu, thử nghiệm cần sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Địa điểm sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phải đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với các công trình, đối tượng cần bảo vệ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành và quy định liên quan
- Có kho chứa, công nghệ, thiết bị, phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thoả mãn các yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành và các quy định; trường hợp không có kho, phương tiện vận chuyển, phải có hợp đồng thuê bằng văn bản với các tổ chức được phép bảo quản, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp
- Lãnh đạo quản lý, chỉ huy nổ mìn, thợ mìn, người phục vụ liên quan đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu về an ninh, trật tự; có trình độ chuyên môn tương xứng với vị trí, chức trách đảm nhiệm, được huấn luyện về kỹ thuật an toàn, phòng cháy, chữa cháy, ứng phó sự cố trong các hoạt động liên quan đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Đơn đề nghị cấp Giấy phép sử dụng VLNCN do Thủ trưởng đơn vị ký (Phụ lục 1)
Thiết kế thi công các hạng mục công trình xây dựng, thiết kế khai thác mỏ có sử dụng VLNCN đối với các công trình quy mô công nghiệp; phương án thi công, khai thác đối với các hoạt động xây dựng, khai thác thủ công. Thiết kế hoặc phương án do chủ đầu tư phê duyệt phải thỏa mãn các yêu cầu an toàn theo Quy phạm kỹ thuật an toàn trong khai thác và chế biến đá lộ thiên TCVN 5178:2004 hoặc Quy phạm kỹ thuật an toàn trong các hầm lò than và diệp thạch TCN-14-06-2006 hoặc Quy phạm kỹ thuật an toàn trong công tác xây dựng TCVN 5308:91, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên QCVN 04:2009/BCT và các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng liên quan
Phương án nổ mìn theo nội dung hướng dẫn tại Phụ lục 5 Thông tư số 23/2009/TT-BCT
Phương án nổ mìn phải được Thủ trưởng đơn vị ký duyệt. Trong trường hợp nổ mìn trong khu vực dân cư, khu vực có các di tích lịch sử, văn hóa, bảo tồn thiên nhiên, các công trình an ninh, quốc phòng, cơ sở khám chữa bệnh, khu vực bảo vệ khác theo quy định pháp luật hoặc công trình quan trọng khác của quốc gia nằm trong phạm vi ảnh hưởng do nổ mìn, phương án nổ mìn phải do Sở Công Thương phê duyệt
Quyết định bổ nhiệm người Chỉ huy nổ mìn, Thợ mìn, Thủ kho VLNCN do Thủ trưởng đơn vị ký kèm theo Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ (Chứng chỉ Chỉ huy nổ mìn, thợ mìn, thủ kho VLNCN; Thẻ an toàn lao động; Giấy chứng nhận kết quả huấn luyện phòng cháy, chữa cháy) và Hợp đồng lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động tiếp xúc với VLNCN
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 1.000.000 đồng/ 1 giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-102287-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19