Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-102858-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính
- Ghi giấy biên nhận hồ sơ (theo mẫu)
Bước 2: Kiểm tra, thẩm định hồ sơ xin cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp cho doanh nghiệp
Bước 3: Cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, thu tiền lệ phí cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp bị mất hoặc bị rách, nát
Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Văn bản xác nhận của ngân hàng về số tiền ký quỹ theo quy định
Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện
Danh sách và lý lịch của những người đứng đầu doanh nghiệp có ảnh và xác nhận của công an xã, phường nơi cư trú. Đối với người nước ngoài, phải có xác nhận của Đại sứ quán hoặc cơ quan lãnh sự tại Việt Nam của nước người đó mang quốc tịch
Chương trình bán hàng
Chương trình đào tạo người tham gia bán hàng. - Các tài liệu liên quan đến những nội dung thay đổi của Chương trình bán hàng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 100.000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-102858-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
18