Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-103378-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ trình
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các tổ chức cá nhân xây dựng các dự án, phương án ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh có ý kiến của ngành chuyên môn và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố gửi Sở khoa học và công nghệ trước tháng 6 hàng năm
Bước 2: Sở khoa học và công nghệ hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xây dựng hồ sơ đề nghị hỗ trợ
Bước 3: Sở tài chính và sở khoa học và công nghệ tổ chức thẩm định kinh phí trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí (mẫu 1)
Đề cương thuyết minh dự án, phương án (mẫu 2)
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án/ phương án
Tải về
Thuyết minh Đề cương dự án/ phương án (thuộc chương trình khuyến khích ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai)
Tải về
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định dự án/phương án thực hiện chính sách khuyến khích ứng dụng KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008 - 2010 - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-103378-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
39