Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-103457-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trạm Thú y huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Thú y huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND xã, phường
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 02 (hai) ngày kể từ khi động vật được tập trung tại khu cách ly kiểm dịch
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân khi vận chuyển động vật với số lượng lớn ra khỏi huyện trong phạm vi tỉnh phải đăng kí với trạm Thú y cấp huyện
Bước 2: Trạm Thú y cấp huyện kiểm tra nội dung đăng kí và các giấy tờ có liên quan trong hồ sơ đăng kí kiểm dịch. Hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung hồ sơ (nếu có)
Bước 3: Trong phạm vi 02 (hai) ngày kể từ khi nhận được hồ sơ kiểm dịch hợp lệ, trạm Thú y cấp huyện có trách nhiệm thông báo về thời gian, địa điểm, nội dung kiểm dịch
Bước 4: Sau khi thực hiện việc kiểm dịch, nếu động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y, đã được tiêm phòng hoặc đã được áp dụng các biện pháp phòng bệnh khác và có miễn dịch thì kiểm dịch viên động vật thực hiện cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đối với động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y trong phạm vi 24 giờ trước khi vận chuyển. Hồ sơ kiểm dịch cấp cho chủ hàng gồm: Giấy chứng nhận kiểm dịch; bảng kê mã số đánh dấu động vật theo quy định
Bước 5: Trường hợp động vật không đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y, trạm Thú y cấp huyện không cấp giấy chứng nhận kiểm dịch và tiến hành xử lý theo quy định
Giấy đăng ký kiểm dịch động vật vận chuyển theo mẫu quy định
Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của động vật (nếu có)
Bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng, phiếu kết quả xét nghiệm bệnh động vật (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đăng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển theo mẫu quy định
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển nội tỉnh 3.000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-103457-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
23