Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-103463-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tại pháp lệnh Thú y năm 2004.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trạm Thú y huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Thú y huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp với Trạm Thú y huyện để kê khai và hướng dẫn
Thời hạn giải quyết: - Khai báo trước ít nhất 02 ngày trước khi vận chuyển nếu sản phẩm động vật đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y; trước ít nhất 07 ngày nếu sản phẩm động vật chưa được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y;
- Trong thời gian 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xác nhận đăng ký kiểm dịch và thông báo địa điểm, thời gian tiến hành kiểm dịch.
- Sau khi kiểm tra sản phẩm động vật đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y thì tiến hành cấp giấy chứng nhận kiểm dịch trong phạm vi 24 giờ trước khi vận chuyển
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận ( 13 hoặc mẫu 13a)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu vận chuyển sản phẩm động vật ra khỏi huyện, thành phố trong phạm vi tỉnh phải đăng ký kiểm dịch với trạm thú y huyện, thành phố theo mẫu 1 “Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện
Bước 2: Trạm thú y tiến hành kiểm tra nếu đủ điều kiện thì cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh cho tổ chức, cá nhân
Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện theo mẫu quy định
Bản sao phiếu kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y sản phẩm động vật (nếu có);
Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
“Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện”.
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển: Nội tỉnh 5.000 đồng
Phí kiểm tra xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y; Vệ sinh tiêu độc trong công tác kiểm dịch... Thu phí theo từng trường hợp cụ thể
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-103463-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
15