Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-103517-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với tổ chức khoa học và công nghệ
Nộp hồ sơ đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Bước 2: Đối với cơ quan
+ Tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động Khoa học và công nghệ.
+ Thẩm định hồ sơ.
+ Cấp giấy chứng nhặn đăng ký hoạt động Khoa học và công nghệ
Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Quyết định thành lập
Điều lệ tổ chức và hoạt động
Nhân lực khoa học và công nghệ
Hồ sơ người đứng đầu tổ chức
Hồ sơ về trụ sở chính
Bản kê khai cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức khoa học và công nghệ
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin đăng ký hoạt động Khoa học và công nghệ Phụ lục I
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp giấy phép lần đầu là 200.000 đ/giấy phép
Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoa học công nghệ Cấp giấy phép lần đầu là 200.000 đ/giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-103517-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [1]
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
23