Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-104141-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với tổ chức khoa học và công nghệ: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định (Đến Sở Khoa học và Công nghệ lấy mẫu hồ sơ hoặc tải trên trang Website của Sở Khoa học và Công nghệ (mẫu hồ sơ))
Đối với cơ quan: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thay đổi
Bước 2: Đối với tổ chức khoa học và công nghệ: Nộp hồ sơ tại Sở Khoa học và Công nghệ hoặc gửi bằng đường bưu điện.
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung kịp thời và thông báo cho đơn vị bổ sung
Đối với cơ quan: Thẩm định hồ sơ.
Bước 3: Đối với tổ chức khoa học và công nghệ: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp nghiên cứu và thẩm định hồ sơ
Đối với cơ quan: Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN
Bước 4: Đối với tổ chức khoa học và công nghệ: Đến ngày ghi trên phiếu hẹn, người nộp hồ sơ đóng phí, lệ phí và nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học
Công văn đề nghị đổi tên tổ chức KH&CN của người đứng đầu tổ chức KH&CN
Quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, của một bên hợp tác, liên kết được ủy quyền hoặc biên bản của những người sáng lập về hoặc biên bản của những người sáng lập về việc đổi tên của tổ chức KH&CN
Báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức KH&CN (Biểu mẫu phụ lục XII)
Bản gốc giấy chứng nhận đã được cấp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức KH&CN (Phụ lục XII)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ 300.000 đồng/1lần
Phí thẩm định áp dụng cho đăng ký thay đổi 500.000 đồng/1lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký đổi tên tổ chức Khoa học và Công nghệ - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-104141-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23