Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-104149-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không̣
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không̣
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không̣
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với Văn phòng đại diện, Chi nhánh (Gọi tắt là tổ chức): Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. (Đến Sở Khoa học và Công nghệ lấy mẫu hồ sơ hoặc tải trên trang Website của Sở Khoa học và Công nghệ (mẫu hồ sơ))
Đối với cơ quan: Tiếp nhận hồ sơ
Bước 2: Đối với Văn phòng đại diện, Chi nhánh (Gọi tắt là tổ chức): Nộp hồ sơ tại Sở Khoa học và Công nghệ hoặc gửi bằng đường bưu điện.
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết phiếu hẹn cho người nộp hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung kịp thời và thông báo cho đơn vị bổ sung
Đối với cơ quan: Thẩm định hồ sơ
Bước 3: Đối với Văn phòng đại diện, Chi nhánh (Gọi tắt là tổ chức): Phòng Kế hoạch tổng hợp nghiên cứu và thẩm định hồ sơ
Đối với cơ quan: Cấp giấy chứng nhận
Bước 4: Đối với Văn phòng đại diện, Chi nhánh (Gọi tắt là tổ chức):Đến ngày ghi trên phiếu hẹn, người nộp hồ sơ đóng phí, lệ phí và nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học
Đơn đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh.(Biểu mẫu phụ lục VIII thông tư 02)
Quyết định thành lập tổ chức. (Bản phôtô có công chứng)
Nhân lực khoa học và công nghệ:
- Bảng danh sách nhân lực (Biểu mẫu phụ lục III thông tư 02)
- Bản sao các văn bằng đào tạo.( phôtô có công chứng)
- Sơ yếu lý lịch ( có xác nhận).
Hồ sơ của người đứng đầu tổ chức:
- Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu tổ chức của cơ quan có thẩm quyền.
- Lý lịch khoa học (Biểu mẫu phụ lục VI thông tư 02)
Hồ sơ về trụ sở chính: Phải có một trong các giấy tờ sau:
- Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất, nhà của tổ chức (Phô tô công chứng).
- Hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ sở chính kèm theo giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất, nhà của bên cho thuê, mượn (Phô tô công chứng).
Cơ sở vật chất kỹ thuật:
- Bảng kê khai cơ sở vật chất- kỹ thuật ( Biểu mẫu phụ lục VII thông tư 02)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ, trong đó có 1 bộ hồ sơ gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng danh sách nhân lực (Phụ lục III)
Tải về
Bảng kê khai cơ sở vật chất - kỹ thuật (Phụ lục VII)
Tải về
Đơn đăng ký hoạt động văn phòng đại diện/ chi nhánh (Phụ lục VIII)
Tải về
Lý lịch khoa học ( Phụ lục VI)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập 300.000 đồng/1lần
Phí thẩm định áp dụng cho một đơn vị đăng ký thành lập 2.000.000 đồng/1lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-104149-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
26