Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-104149-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với tổ chức khoa học và công nghệ
Nộp hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện
Bước 2: Đối với cơ quan
+ Tiếp nhận hồ sơ.
+ Thẩm định hồ sơ.
+ Cấp giấy chứng nhận.
Đơn đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện
Quyết định thành lập
Hồ sơ của trưởng chi nhánh, văn phòng đại diện
Văn bản về trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện
Bảo sao chứng thực giấy chứngnhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin đăng ký hoạt động Khoa học và công nghệ Phụ lục I
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoa học công nghệ Cấp giấy phép lần đầu là 200.000 đ/giấy phép
Phí thẩm định áp dụng cho một đơn vị đăng ký hoạt động là 500.000 đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-104149-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [1]
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
14