Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-106154-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Tuyển sinh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới, 02 tuần đầu của học kỳ 2. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp THCS), Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp THPT) nơi đến xem xét, quyết định.
- Thời gian giải quyết từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sở là 1 buổ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy giới thiệu chuyển trường
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với học sinh Trung học cơ sở: Phụ huynh học sinh nộp hồ sơ tương ứng với đối tượng chuyển trường
- Chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố: Đến liên hệ với trường học sinh đang học làm thủ tục rút hồ sơ và xin giấy giới thiệu chuyển truờng sau đó nộp cho Hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác: : Đến liên hệ với trường học sinh đang học làm thủ tục rút hồ sơ và xin giấy giới thiệu chuyển truờng sau đó nộp cho Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi sở tại xin giấy giới thiệu và nộp cho Phòng Giáo dục và Đào tạo nơi tiếp nhập giới thiệu về trường theo nơi cư trú, kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra.
Đối với học sinh trung học phổ thông: Đối với học sinh THPT:
- Chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố: Đến liên hệ với trường học sinh đang học làm thủ tục rút hồ sơ và xin giấy giới thiệu chuyển truờng sau đó nộp cho Hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. ( riêng học sinh lớp 10: Đến liên hệ với trường học sinh đang học làm thủ tục rút hồ sơ và xin giấy giới thiệu chuyển truờng sau đó nộp cho Sở GD&ĐT (Phòng GDTrH) tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. )
Bước 3: Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác: Đến liên hệ với trường học sinh đang học làm thủ tục rút hồ sơ và xin giấy giới thiệu chuyển truờng sau đó nộp cho Sở GD&ĐT sở tại tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.kiểm tra hồ sơ và giới thiệu tới Sở GD&ĐT tiếp nhận xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký
Học bạ (bản chính)
Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản công chứng)
Bản sao giấy khai sinh
Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học phổ thông quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc ngoài công lập)
Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp
Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng phòng giáo dục và đào tạo (đối với cấp trung học cơ sở) Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo (đối với cấp trung học phổ thông) nơi đi cấp (trường hợp xin chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác đến)
Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, th tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có)
Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc Quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với những học sinh chuyển nới cư trú đến từ tỉnh, thành phố khác
Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình
Bản trính ngang điểm môn học và kết quả học tập, rèn luyện tu dưỡng có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm và hiệu trưởng trường trung học phổ thông đối với những học sinh chuyển trường vào đầu học kỳ 2
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường Trung học cơ sở và trung học phổ thông - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-106154-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Tuyển sinh
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20