Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-106155-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Tuyển sinh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở giáo dục và đào tạo Lào Cai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 7 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy giới thiệu về trường
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với học sinh diện được cấp học bổng theo các hiệp định (đã được ký kết) giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế
Bước 2: Đối với học sinh diện tự túc theo hợp đồng đào tạo giữa các cơ sở giáo dục của Việt Nam với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; học sinh theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ sang sinh sống và làm việc tại Việt Nam: Học sinh phải liên hệ với trường đang học xin rút hồ sơ và xin giấy giới thiệu theo quy định nộp Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học phổ thông) Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học cơ sở) tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường
Học sinh phải có đầy đủ hồ sơ bằng tiếng Việt, gồm
Đơn xin học do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký
Bản tóm tắt lý lịch
Bản sao và bản dịch sang tiếng Việt các giấy chứng nhận cần thiết theo quy định tại Điều 13 của Quy định này (có công chứng hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước gửi đào tạo)
Học bạ
Giấy chứng nhân sức khoẻ (do cơ quan y tế có thẩm quyền của nước gửi đào tạo cấp trước khi đến Việt Nam không quá 6 tháng)
Ảnh cỡ 4x6 cm (không chụp quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận học sinh người nước ngoài - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-106155-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Tuyển sinh
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21