Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-106246-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Tuyển sinh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 1 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy giới thiệu
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Trường hợp xin học lại tại trường cũ: Học sinh nộp đơn xin học lại cho Hiệu trưởng nhà trường; Hiệu trưởng cho phép nhập học sau khi đã kiểm tra hồ sơ
Trường hợp xin học lại tại trường khác: Hồ sơ bổ sung và thủ tục thực hiện như đối với học sinh chuyển trường cụ thể như sau
Đối với học sinh Trung học phổ thông
- Chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố: Đến liên hệ với trường học sinh đang học làm thủ tục rút hồ sơ và xin giấy giới thiệu chuyển truờng sau đó nộp cho Hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (riêng học sinh lớp 10: Đến liên hệ với trường học sinh đang học làm thủ tục rút hồ sơ và xin giấy giới thiệu chuyển truờng sau đó nộp cho Sở Giáo dục và đào tạo tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)
- Chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác: Đến liên hệ với trường học sinh đang học làm thủ tục rút hồ sơ và xin giấy giới thiệu chuyển truờng sau đó nộp cho Sở Giáo dục và đào tạo sở tại tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.kiểm tra hồ sơ và giới thiệu tới Sở Giáo dục và đào tạo tiếp nhận xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Trường hợp xin học lại vào lớp đầu cấp Trung học phổ thông: Học sinh nộp đơn xin học lại cho Hiệu trưởng nhà trường; Hiệu trưởng nhà trường viết giấy giới thiệu lên Sở giáo dục và đào tạo xin xác nhận kết quả thi (Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo xem xét, quyết định trên cơ sở kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển của học sinh trước khi nghỉ học)
Đơn xin học lại do học sinh ký
Học bạ của lớp hoặc cấp học đã học (bản chính)
Bằng tốt nghiệp của cấp học dưới (bản công chứng)
Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của Nhà nước
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục xin học lại - Sở Giáo dục và Đào tạo
Số hồ sơ:
T-LCA-106246-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Tuyển sinh
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [1]
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
31