Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-111406-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: - Ủy ban nhân dân tỉnh; - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lào cai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lào cai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Bộ phận "Tiếp nhận và trả kết quả" trực tiếp tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư của các nhà đầu tư, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, và đầy đủ, chuyển hồ sơ đến các bộ phận chuyên môn giải quyết và trả kết quả cho nhà đầu tư
Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày ngày nhận hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân (sau đây gọi chung là nhà đầu tư) nộp hồ sơ xin Chủ trương đầu tư tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” Ban quản lý các Khu công nghiệp.
Bước 2: Ban quản lý tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư của nhà đầu tư; kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ dự án, trình UBND tỉnh Lào Cai ban hành văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.
Đơn đề nghị giới thiệu địa điểm đất;
Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập hoặc giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh
Phương án đầu tư; Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư
Trích lục bản địa chính hoặc giấy giới thiệu địa điểm đất
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu số 1-BQLCCN - Đơn xin giới thiệu địa điểm đất và cấp Chứng chỉ quy hoạch tại Cụm công nghiệp … tỉnh Lào Cai
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký đầu tư - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-111406-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Khu kinh tế
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
35