Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-111433-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lào Cai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ngành liên quan
Cách thức thực hiện: Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lào Cai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho nhà đầu tư.
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đối với việc xin cấp giấy Chứng nhận đầu tư
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đầu tư
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân (sau đây gọi chung là nhà đầu tư) nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” Ban quản lý các Khu công nghiệp.
Bước 2: Ban quản lý tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư của nhà đầu tư; kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ dự án; xem xét, xin ý kiến các ngành có liên quan
Bước 3: Ban Quản lý tổng hợp các ngành và hướng dẫn Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ Dự án.
Bước 4: Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ dự án theo hướng dẫn và gửi lại Ban Quản lý
Bước 5: Ban Quản lý báo cáo, trình UBND tỉnh xem xét, cấp Giấy chứng nhận cho nhà đầu tư.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
1. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư
2. Báo cáo năng lực của nhà đầu tư.
3. Giải trình kinh tế kỹ thuật.
Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);
Chứng chỉ quy hoạch
Bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức; bản sao hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân đối với nhà đầu tư là cá nhân
Báo cáo năng lực nhà đầu tư, bao gồm: Các tài liệu về tư các pháp lý; đăng ký kinh doanh; sơ đồ tổ chức bộ máy; nhân sự chủ chốt; về năng lực kinh nghiệp thực hiện dự án; năng lực tài chính trong đó cần kê khai báo cáo quyết toán/kiểm toán của doanh nghiệp trong vòng 3 năm gần nhất (trừ các doanh nghiệp mới thành lập). Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về sự chính các của các thông tin khai báo trên
Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường, cụ thể
+ Phương án lựa chọn thiết bịo công nghệ, nêu tóm tắt các ưu, khuyết điểm của từng phương án;
+ Các phương án thiết kế sơ bộ bao gồm: Các bản vẽ thiết kế sơ bộ về tổng mặt bằng, mặt đứng các công trình chính, các phương án kiến trúc đảm bảo được công năng sử dụng, tuổi thọ công trình phù hợp với tuổi thọ dự án, sơ bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực dự án và các điểm đấu nối có liên quan, đủ điều kiện để xác định tổng mức đầu tư;
+ Tiến độ thực hiện dự án: Xác định rõ các mốc thời điểm chính như hoàn chỉnh phê duyệt dự án, đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư, tái định canh, khởi công xây dựng công trình chính, hoàn thành và bàn giao đưa vào vận hành, khai thác, (tiến độ xây dựng cụ thể cho từng Quý);
+ Nhu cầu sử dụng đất: Diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất cho cả đời dự án; sử dụng đất tạm thời trong thời gian thi công;
+ Giải pháp về môi trường theo đúng quy định của Luật Bảo vệ Môi trường;
+ Phương án phòng chống cháy nổ;
+ Vốn đầu tư: Nguồn vốn dự kiến huy động để thực hiện dự án và các cam kết cho vay vốn của tổ chức tín dụng; phân kỳ đầu tư phù hợp với từng giai đoạn thi công (do nhà đầu tư tự lập và chịu trách nhiệm về các thông tin khai báo).
Số bộ hồ sơ: 8 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-111433-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
31