Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-134838-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 32 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tiếp nhận hồ sơ: - Chủ nguồn thải, chất thải nguy hại nộp hồ sơ tại bộ phận "một cửa".
- Bộ phận "một cửa" tiếp nhận hồ sơ (nếu đủ thủ tục), viết giấy hẹn trả kết quả.
Giải quyết hồ sơ: Chuyển hồ sơ đến Chi cục Bảo vệ môi trường
Trả kết quả cho tổ chức: Chi cục Bảo vệ Môi trường tiến hành thủ tục cấp phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại
Đơn xin gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại (theo mẫu)
Bản sao Giấy phép quản lý chất thải nguy hại hiện có
Báo cáo việc thực hiện các kế hoạch: Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường; Chương trình giám sát môi trường, giám sát vận hành và đánh giá hiệu quả xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại Kế hoạch về an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ, nhân viên và lái xe; Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố;Kế hoạch đào tạo định kỳ hàng năm cho cán bộ, công nhân viên và lái xe trong vòng một năm gần nhất
Bản sao tất cả các báo cáo quản lý chất thải nguy hại đã gửi cơ quan chỉnh phủ định kỳ 06 tháng một lần (theo mẫu) trong vòng một năm gần nhất
Bản sao tất cả các Biên bản thanh tra, kiểm tra các văn bản kết luận liên quan của các cơ qu an có thẩm quyền và trong khoảng thời gian từ lúc được cấp (hoặc gia hạn hay điều chỉnh) Giấy phép lần gần nhất
Các hồ sơ, giấy tờ khác có sửa đổi, bổ sung, cật nhật
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin gia hạn, điều chỉnh giấp phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại
Tải về
Mẫu báo cáo quản lý chất thải nguy hại của chủ vận chuyển
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-134838-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21