Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-134851-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 49 ngày kể từ ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Tiếp nhận hồ sơ: - Chủ nguồn thải, chất thải nguy hại nộp hồ sơ tại bộ phận "một cửa".
- Bộ phận "một cửa" tiếp nhận hồ sơ (nếu đủ thủ tục), viết giấy hẹn trả kết quả.
Giải quyết hồ sơ: Chuyển hồ sơ đến Chi cục Bảo vệ môi trường
Trả kết quả cho tổ chức: Chi cục Bảo vệ Môi trường thẩm tra hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức
Đơn xin gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại (theo mẫu)
Bản sao Giấy phép quản lý chất thải nguy hại hiện có
Báo cáo việc thực hiện các chương trình, kế hoạch : Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường; Chương trình giám sát môi trường, giám sát vận hành và đánh giá hiệu quả xử lý, tiêu huỷ chât thải nguy hại Kế hoạch về an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ, nhân viên và lái xe;Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố;Kế hoạch đào tạo định kỳ hàng năm cho cán bộ và nhân viên trong vòng một năm gần nhất
Bản sao tất cả các báo cáo quản lý chất thải nguy hại đã gửi cơ quan cấp phép định kỳ 06 tháng một lần (theo mẫu) trong vòng một năm gần nhất
Bản sao tất cả các Biên bản thanh tra, kiểm tra các văn bản kết luận liên quan của các cơ quan có thẩm quyền trong khoảng thời gian từ lúc được cấp (hoặc gia hạn hay điều chỉnh) Giấy phép lần gần nhất
Các hồ sơ, giấy tờ khác có sửa đổi, bổ sung, cật nhật
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo Quản lý chất thải nguy hại của chủ xử lý, tiêu huỷ
Tải về
Đơn đăng ký hành nghề xử lý, tiêu huỷ chất thải nguy hại
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-134851-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25