Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-134947-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng nghiệp vụ văn hóa - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Thời gian 15 ngày, trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan cấp phép phải có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân KD hoàn thiện hồ sơ.
Trong thời hạn 45 ngày làm việc , kể từ ngày được cấp giấy phép, Văn phòng đại diện, chi nhánh phải có văn bản thông báo cho cơ quan cấp phép về địa điểm đặt trụ sở, số người VN, số người nước ngoài làm việc tại văn phòng đại diện, chi nhánh
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp làm lại cho đầy đủ.
- Viết phiếu hẹn ngày trả kết quả
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận chuyển hồ sơ lên phòng Nghiệp vụ văn hoá thẩm định lại hồ sơ, làm thủ tục cấp phép theo quy định
Bước 3: Trả giấy phép tại bộ phận “một cửa”
( Công chức trả giấy phép tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cách thức thực hiện : Trực tiếp tại bộ phận “một cửa”
- Thời gian trả giấy phép:Sáng từ 08h00 đến 11h00 - Chiều từ 14h00 đến 16h30' từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ))
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trong trường hợp Văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài có thay đổi về tên gọi, quốc tịch; họ tên người đại diện… Chi nhánh phải thông báo cho cơ quan cấp phép biết
Đơn của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài đề nghị cấp thành lập văn phòng đại diện chí nhánh
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các giấy tờ tương tự hợp pháp theo quy định của nước sở tại được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận và bản dịch ra tiếng Việt Nam. Bản sao đó phải được cơ quan công chứng nước sở tại hoặc cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chính nhận
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Công ty quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-134947-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Thương nhân nước ngoài
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
18