Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-136008-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Quảng cáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa - thể thao và du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nghiệp vụ văn hóa - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày, trong trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức làm hồ sơ xin phép gửi cơ quan cấp phép
Bước 2: Cơ quan ( Phòng Nghiệp vụ văn hóa) thẩm định nội dung xin quảng cáo
Bước 3: Hướng dẫn làm hồ sơ và hẹn ngày nộp hồ sơ
(Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, trả giấy phép và thu lệ phí theo quy định tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Bước 4: Thời gian trả giấy phép: Sáng từ 08h00 đến 11h00 - Chiều từ 14h00 đến 16h30' từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ)
Đơn xin thực hiện quảng cáo
Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo
Bản sao có gía trị pháp lý giấy chứng nhận kinh doanh hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề, hàng hoá
Bản sao có giá trị pháp lý giấy đăng ký chất lượng hàng hoá hoặc các giấy tờ tương tự về chất lượng hàng hoá quảng cáo mà pháp lý quy định phải đăng ký chất lượng
Mẫu (ma két) sản phẩm quảng cáo
Đối với quảng cáo trong lĩnh vực nông nghiệp phải có văn bản tiếp nhận hồ sơ đăng ký nội dung quảng cáo có giá trị pháp lý về Nông nghiệp
Đối với quảng cáo khuyến mại phải có văn bản có giá trị pháp lý xác nhận về nội dung chương trình khuyến mại của cơ quan quản lý nhà nước thương mại
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin thực hiện Quảng cáo
Tải về
Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo
Tải về
Giấy tiếp nhận hố đăng ký quảng cáo
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Thực hiện quảng cáo trên trên phương tiên giao thông, vật phát quan, vật thể trên không , dưới nước, vật thể di động và các hình thức tương tự khác: 100.000đ/1 cái -Lệ phí THQC trên băng rôn (bao gồm cả băng rôn dọc và băng rôn ngang): 50.000đ/1 cái (tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 2.000.000đ/1 GP) -Trường hợp gia hạn giấy phép THQC thu bằng 50% mức lệ phí tương ứng nêu trên
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động khác đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-136008-TT
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Quảng cáo
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
27