Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-136331-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Nghệ thuật, biểu diễn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng nghiệp vụ văn hóa -Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Sau 05 ( năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật, nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(Khi đến nộp hồ sơ tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép công diễn chương trình ca múa nhạc phải xuất trình giấy giới thiệu hoặc
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp làm lại cho đầy đủ.
- Viết phiếu hẹn ngày trả kết quả
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận chuyển hồ sơ lên Phòng Nghiệp vụ văn hoá thẩm định nội dung chương trình
Bước 3: - Trả , nhận giấy phép công diễn chương trình ca múa nhạc tại bộ phận “một cửa” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Công chức trả giấy phép công diễn chương trình ca múa nhạc yêu cầu người đến nhận Giấy phép công diễn chương trình ca múa nhạc ký nhận kết quả (Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền theo mẫu quy định và CMTND của người uỷ quyền).
- Thời gian trả giấy phép: Sáng từ 08h00 đến 11h00 - Chiều từ 14h00 đến 16h30' từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ)
Đơn xin phép công diễn chương trình, tiết mục, vở diễn ghi rõ: tên chương trình, tiết mục, vở diễn, thời gian, địa điểm công diễn (Mẫu 5)
Bản cam kết khi tổ chức biểu diễn không vi phạm các quy định cấm tại Điều 3 "Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng " ban hành kèm theo Nghị định số: 103/2009/NĐ- CP, ngày 06/11/2009 của Chính phủ; cam kết chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp (ban hành kèm theo Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin)
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với các tổ chức, doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh tổ chức biểu diễn nghệ thuật)
Hợp đồng biểu diễn với ca sỹ, diễn viên (nếu không phải là diễn viên của đoàn)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin phép công diễn
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Độ dài của một chương trình( vở diễn) + Đến 50 phút : 300.000đ + Từ 51 - 100 phút : 600.000đ + Từ 101 - 150 phút: 900.000đ + Trên 150 phút : 900.000đ + mức phí tăng thêm.Từ phút 151 trở đi cứ 25 phút tăng thêm thì cộng thêm 150.000đ
Mức thu phí thẩm định chương trình nhạc không lời, múa bằng 50% mức phí quy định. + Mức thu phí các chương trình vở diễn có mục đích từ thiện, nhân đạo thu 50% mức phí quy định. + Các chương trình , vở diễn có những vấn đề cần sửa chữa, thẩm định lại thu 50% mức phí thẩm định lần đấu
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giấy phép công diễn chương trình ca múa nhạc (đối với các đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp; đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp công lập; đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp của Hội nghề nghiệp; cơ sở đào tạo chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn; đơn vị nghệ thuật và đơn vị tổ chức biểu diễn ngoài công lập và các tổ chức kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội thuộc địa phương) - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-136331-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Nghệ thuật, biểu diễn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25