Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-136735-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Nghệ thuật, biểu diễn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Sau 05 ( năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định.
- Nộp hồ sơ theo quy định tại bộ phận “Một cửa” Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, chuyển lên phòng NVVH cấp giấy phép.
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn trực tiếp để người đến nộp hồ sơ làm lại.
- Viết phiếu hẹn ngày trả kết quả
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận chuyển hồ sơ lên Phòng nghiệp vụ văn hóa – Sở VHTT-DL
Bước 3: - Trả, nhận giấy phép tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Công chức trả giấy phép và thu lệ phí theo quy định tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Thời gian trả giấy phép công diễn chương trình ca múa nhạc: Sáng từ 08h00 đến 11h00 - Chiều từ 14h00 đến 16h30' từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chỉ được tổ chức biểu diễn tại địa điểm đăng ký kinh doanh những chương trình, tiết mục, vở diễn đã được phép phổ biến
Độ ồn khi biểu diễn:
- Đối với địa điểm nằm trong khu đô thị (thị trấn, thị xã, thành phố): độ ồn bên ngoài khu vực biểu diễn không vượt quá tiêu chuẩn "Mức ồn tối đa cho phép" theo Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN số 5949 - 1998);
- Đối với địa điểm còn lại phải đảm bảo: tiếng ồn không làm cản trở các hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị và nhân dân xung quanh nơi biểu diễn
Không quảng cáo về biểu diễn nghệ thuật; không bán vé, thu tiền dưới mọi hình thức
Trong chương trình biểu diễn tại địa điểm đăng ký kinh doanh có đối tượng quy định tại Điều 16 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 47/2004/QĐ-BVHTT tham gia biểu diễn các chương trình, tiết mục, vở diễn đã được Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa - Thông tin cho phép vào Việt Nam biểu diễn, theo phân cấp quản lý tại Điều 20, 21 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 47/2004/QĐ-BVHTT, phải gửi đăng ký đến Sở Văn hóa - Thông tin sở tại ít nhất 3 ngày làm việc trước khi biểu diễn
Đơn xin đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật (ghi rõ tên chương trình, tiết mục, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn )
Bản sao công chứng giấy phép công diễn chương trình ca múa nhạc
Bản cam kết khi tổ chức biểu diễn không vi phạm các quy định cấm tại Điều 3 "Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng " ban hành kèm theo Nghị định số: 103/2009/NĐ- CP, ngày 06/11/2009 của Chính phủ; cam kết chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp (ban hành kèm theo Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin)
Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với các tổ chức, doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh tổ chức biểu diễn nghệ thuật)
Hợp đồng biểu diễn với ca sỹ, diễn viên (nếu không phải là diễn viên của đoàn)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giấy phép tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật đối với các hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật không nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ trong trường hợp có sự tham gia của đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài, diễn viên nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam đã được Cục nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép vào Việt Nam biểu diễn (Đối với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, văn hóa, xã hội; chủ địa điểm: khách sạn, nhà hàng, nhà) - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-136735-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Nghệ thuật, biểu diễn
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [6]
Giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật Đơn xin đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp: (đối với các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp tại địa điểm đăng ký hoạt động - Lào Cai
Giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật Đơn đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp (tiếp nhận hồ sơ và cho phép người nước ngoài đang sinh sống tại địa phương biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn) - Lào Cai
Cho phép đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật thuộc địa phương mời đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài vào địa phương biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp - Lào Cai
Giấy phép công diễn chương trình ca múa nhạc (đối với các đơn vị nghệ thuật thành lập và hoạt động theo Nghị định 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ; đơn vị nghệ thuật, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp) - Lào Cai
Giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật (đối với các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp tại địa điểm đăng ký hoạt động) - Lào Cai
Giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật (tiếp nhận hồ sơ và cho phép người nước ngoài đang sinh sống tại địa phương biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn) - Lào Cai

0
17