Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-LCA-136740-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực thống kê: Nghệ thuật, biểu diễn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng nghiệp vụ văn hóa - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Sau 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đủ hồ sơ theo quy định.
- Nộp hồ sơ theo quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, chuyển lên phòng NVVH cấp giấy phép.
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn trực tiếp để người đến nộp hồ sơ làm lại.
- Viết phiếu hẹn ngày trả kết quả
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận chuyển bộ Hồ sơ lên Phòng quản lý nghiệp vụ Văn hoá, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm thủ tục cấp phép
Bước 3: - Trả, nhận giấy phép tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Công chức trả giấy phép và thu lệ phí theo quy định tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Thời gian trả giấy phép công diễn chương trình ca múa nhạc: Sáng từ 08h00 đến 11h00 - Chiều từ 14h00 đến 16h30' từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
1. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp tại địa điểm đăng ký hoạt động:
Đơn vị tổ chức biểu diễn gửi văn bản thông báo lịch biểu diễn đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nơi tổ chức biểu diễn trước 03 ngày theo lịch đã ghi trong thông báo
Chương trình biểu diễn có mời đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài, người nước ngoài đang sinh sống ở Việt Nam hoặc diễn viên là người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, phải thực hiện theo quy định tại Điều 16 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 47/2004/QĐ-BVHTT
Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp ngoài địa điểm đăng ký hoạt động phải thực hiện:
- Thông qua một đơn vị có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Việt Nam;
- Có giấy phép công diễn chương trình, tiết mục, vở diễn do Cục Nghệ thuật biểu diễn hoặc Sở Văn hóa - Thông tin cấp, theo phân cấp quản lý tại Điều 20, 21 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 47/2004/QĐ-BVHTT;
- Có giấy tiếp nhận cho phép biểu diễn của Sở Văn hóa - Thông tin địa phương nơi đơn vị đến tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp
Đơn đăng ký tổ chức biểu diễn nghệ thuật (ghi rõ tên chương trình, tiết mục, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn )
Bản sao công chứng giấy phép công diễn chương trình ca múa nhạc
Bản cam kết khi tổ chức biểu diễn không vi phạm các quy định cấm tại Điều 3 "Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng " ban hành kèm theo Nghị định số: 11/2006/NĐ- CP, ngày 18/01/2006 của Chính phủ; cam kết chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp (ban hành kèm theo Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 02/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin)
Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với các tổ chức, doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh tổ chức biểu diễn nghệ thuật)
Hợp đồng biểu diễn với ca sỹ, diễn viên (nếu không phải là diễn viên của đoàn)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giấy tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật (đối với các tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp tại địa điểm đăng ký hoạt động) - Lào Cai
Số hồ sơ:
T-LCA-136740-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Lào Cai
Lĩnh vực:
Nghệ thuật, biểu diễn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22